Fel: 530 Authentication required när man försöker skicka e-post

För att minska risken för att SPAM (skräppost, oönskad reklampost mm) och virus skickas ut av våra kunder kräver vi att man identifierar sig, så kallad SMTP autentisering, innan man får skicka sin e-post. Genom att kräva autentisering har vi alltid kontroll över vilka som kan skicka e-post och kan också lättare följa upp eventuellt missbruk. Samtidigt skyddar detta din avsändaradress från att användas av obehöriga

Add Feedback