Hur stora bilagor kan jag skicka och ta emot?

Du kan skicka eller ta emot upp till 50 MB stora e-postmeddelande inklusive bilagor. Du bör dock undvika att skicka stora e-postmeddelanden. Dels p.g.a att detta är otroligt krävande för servern att hantera, framför allt om du har många mottagare av ditt meddelande, dels för att många företag och andra e-postservrar på Internet inte accepterar stora meddelanden. Om du behöver skicka filer större än 5 MB rekommenderar vi att du använder FTP eller filöverföringsfunktionen i program som MSN eller ICQ.

Add Feedback