Det verkar som om all e-post inte kommer fram till mig. Vart tar den vägen?

Det mest troliga är att meddelandena hamnar i spamfiltret. Detta kan inträffa om den som skickar e-post till dig använder en e-postserver som har blivit svartlistad i någon av blocklistorna som används för att förhindra spridning av oönskad e-post, sk spam. Vårt spam-filter använder dessa servrar för att blockera den typen av e-post och ibland fastnar då även helt oskyldiga e-postmeddelanden i filtret. Lyckligtvis kan du själv undanta avsändare från e-postfiltret för att undvika att dina kontakters e-post felaktigt stoppas när de skickar till dig. Läs mer om detta i frågan om hur man gör undantag från spamfiltret.

Add Feedback