Hur laddar jag upp filer till min webbplats

Du kan ladda upp filer på flera sätt, via FTP, Frontpage samt via Kundwebben och via egna webbformulär.

Om du använder FTP, behöver ditt FTP-program följande information:

serveradress: ftp.serverhallen.com
Användarnamn: Det användarnamn Ni har i Ert avtal
Lösenord: Det lösenord Ni har i Ert avtal

Om du önskar använda frontpage gör följande

1. Öppna programmet Frontpage
2. Välj "Filer"
3. Välj "Öppna webb"
4. I "Mappnamn" skriver du din internetadress. (t ex http://www.minwebb.se)
5. Nu kommer en meny där du ska skriva in ditt användarnamn och lösenord. Klicka härefter på "Öppna".
6. Nu kan du ladda upp filer, m m

För att använda kundwebben gör så här

1. Logga in på kundwebben
2. Klicka på webbadministration
3. Klicka på den webbplats du vill skicka upp filer till
4. logga in med ditt konto för din webbplats.
5. Använd funktionen ladda upp filer

För att använda eget webbformulär (kräver mellan eller stor webb)

Vi har idag två olika uppladningskomponenter som du kan använda i ditt formulär.
1. FileUP, » Dokumentation
2. ASP SmartUpload, » Dokumentation


Om du har en standardwebb eller Stor, finns flera undermappar till ditt konto, dessa mappar når du bara med ftp-program. Du bör placera filerna till din webbplats enligt följande.

MappFiler
/Används som regel inte
/binEventuella DLL-filer
/databaseEventuella databasfiler
/mediaEventuella video/ljudfiler för strömmande media
/wwwsjälva webbplatsen

Add Feedback