Ibland hörs det väldigt dåligt och det knastrar mycket i telefonen. Är detta ett vanligt problem och fel?

De ljudproblem som kan uppstå i ip telefonin är av karaktären inget ljud stundtals eller alls, antingen i inkommande eller utgående riktning samt eko. Knaster och dåligt ljud brukar bero på att en eller båda parter har en dålig telefon som orsakar statiska urladdningar.
 
Undersök om störningarna är generella eller om de alltid uppstår vid samtal till speciella nummer?
Om felet är generellt prova att ansluta en annan telefon till telefonadaptern. Om felet enbart uppstår vid samtal till specifika nummer, be dessa att byta ut sin telefon.
 
Kontakta oss på supporten om felet kvarstår efter ovanstående åtgärder.

Add Feedback