switchanslutning, svarstid, garanterad hastighet, garanterad trafik?

Det kommer ofta frågor om vilken hastighet, bandbredd som gäller. Hör följer därför en sammanställning av de termer vi använder.

Switchanslutning :
Avser hastigheten på den switchport din server ansluts till. Hastigheten på switchanslutningen beskriver den maximala hastighet som din server kan kommunicera med över vårt LAN och ut mot Internet.

Svarstid
Med svarstid avses den tid som det tar ett paket av 64 bytes storlek att färdas från vår serverhall till ett antal mätpunkter på internet och tillbaka. Vi mäter bara svarstiden fram till knutpunkter där trafikutväxling mellan Internetoperatörer sker. Sträckan mellan en enskild internetanvändare och knutpunkterna är dock alltid den sträcka som är långsammast.

Garanterad hastighet
Detta är vår lägsta gräns, det vill säga att din data kommer alltid att skickas med minst denna hastighet. Datan skickas dock alltid med snabbast möjliga hastighet. Det som sätter gränsen för hur snabbt din data skickas till en enskild användare på Internet är den personens hastighet på sin anslutning.

Garanterad trafik
Garanterad trafik är den mängd data som vi garanterar att du minst kan överföra på en månad.

Exempel:

Switchanslutning: 10 Mbit/s
Garanterad hastighet: 256 Kbit/s
Garanterad trafik: 10 GB

Innebär att du kan skicka minst 10 GB per månad i minst 256 Kbit/s och max 10 Mbit/s.
Innebär inte att du kan skicka en 10Mbit/s dataström hela tiden.
Innebär inte att du bara kan skicka i 256 Kbit/s.

 

Add Feedback