Samtalet bryts efter 30 sekunder

I extremt sällsynta fall fungerar inte adaptern eller ip telefonen utan att ändra i brandväggen. Problemen yttrar sig i att samtal avbryts efter 30 sekunder eller envägsljud eller att adaptern/telefonen tappar kontakten med servern hos oss.

Gör så här för att lösa problemet.

1. Ställ in i brandväggen/bredbandsdelaren så att telefonadaptern alltid får samma IP från DHCP genom att reservera en IP adress för MAC Adressen. En MAC adress är en unik adress som telefonadaptern/telefonen använder för att kommunicera på nätverket. MAC adressen finns angiven på telefonadaptern/telefonen.
2. Sätt upp "port forwarding" av UDP paket till port 5060 samt 16384-16482 till den IP adress du reserverade i steg 1.
4. Spara inställningarna i routern
5. Starta om telefonadaptern och brandväggen.
 
För instruktioner om hur man ställer in adressreservation och port forwarding i just din bredbandsdelare/brandvägg, se tillverkarens handbok som oftast medföljer produkten vid köp.
 
Serverhallen kan också hjälpa till att ställa in din brandvägg/bredbandsdelare om du aktiverar fjärradministrationen på din brandvägg.
Kontakta supporten på telefon 040-6905000 för assistans.
 
 

Add Feedback