Hur kommer jag åt loggfilerna för min webbplats

För att se loggfilerna för din webbplats krävs att din webbplats är en Standardwebb/Stor och att du har tillgång till kundwebben. Logga in på Kundwebben med ditt login och lösenord (dessa återfinns på fakturor och avtal). Välj webbloggar och därefter den webblats du vill se loggarna för. Har du flera webbplatser kan växla mellan dessa genon att klicka på respektive länk under loggfilerna

Add Feedback