Hur ställer jag in outlook 2007 attt ansluta mot exchange servern?

Så här konfigurerar du outlook 2007 att ansluta till serverhallens Exchangetjänst:

 

OBS: Om du råkar ut för en inloggningsruta som begär login och lösen, klicka avbryt.

Om du får ett felmeddelande eller ytterliggare en inlogningsruta så klicka avbryt en gång till.

 

 

1.     Starta din dators kontrollpanel.

2.     Öppa E-post

3.     Klicka på visa profiler.

4.     Klicka på lägg till

5.     Skriv in ett namn på profilen, klicka ok.

6.     Välj att konfigurera serverinställningarna manuellt och klicka nästa.

7.     Välj Microsoft Exchange och klicka Nästa

8.     Skriv in exmbx01.serverhallen.com.

9.     Skriv in din e-postadress.

10.   Markera att använda outlook i cachelagrat läge.

11.   Klicka på knappen "Fler inställningar". Om du får upp en inloggningsruta klicka avbryt.

12.   Under fliken "Anslutning", kryssa i rutan "Anslut till Microsoft Exchange med HTTP" och klicka därefter på knappen "Proxyinställningar för Exchange"

13.   Fyll i exchange.serverhallen.com i rutan "Använd den har URL:en vid anslutning till proxyservern för Exchange".

14.   Markera både "I snabba nät" och "I Långsamma Nät"

15.   Unde "Autentiseringsinställningar för proxyserver" ändra till "grundläggande autentisering"

16.   Klicka OK, Verkställ, OK, Nästa, Slutför och OK för att spara ändringarna.

17.   Starta outlook

 

OBS: Använd din e-postadress som användarnamn när inloggningsrutan dyker upp.

Outlook kan inte spara din inloggningsinformation när man ansluter via HTTP

 

Add Feedback