Varför hörs ingen upptagetton vid inkomande samtal när jag redan sitter i ett samtal

På din telefonadapter finns normalt två aktiva telelinjer som är kopplade till samma telefonnummer. På varje linje finns även samtal väntar och möjlighet till trepartssamtal aktivt. Utöver detta finns en telefonsvarare i tjänsten som går in när man är upptagen i samtal. 

För att det skall direkt betraktas som upptaget när man ringer in till dig krävs i normalfallet att det pågår trepartssamtal på båda linjerna. Om det bara pågår två vanliga samtal blir det upptaget först när tiden för samtal väntar löpt ut. När dett väl blir upptaget skickas det inkommande samtalet normalt till telefonsvararen som spelar upp meddelandet för när man är upptagen. Så i praktiken är det nästan aldrig som det blir upptagetton för den som ringer in.

Vill man att upptagetton skall ges direkt när man har ett samtal igång krävs att man stänger av en av linjerna helt och samtal väntar för den andra linjen samt stänger av den inbyggda telefonsvararen.

Om du önskar ha din telefon inställd på detta sätt så kontakta supporten.

Add Feedback