Kan jag ansluta Asterisk/Trixbox eller annan egen ip telefonväxel mot tjänsten?

Ja, det går bra men här är det oerhört viktigt att du har kontroll på säkerheten. Tänk på att de flesta installationer av Asterisk/Trixbox och andra paketingar av IP telefoniväxlar innehåller standardkonton som har samma lösenord som kontonamn och de tillåter anslutningar från hela internet. Placera därför din växel innanför en brandvägg, ta bort standardkontona och skapa nya konton med komplexa lösenord och begränsa också från vilka IP adresser du tillåter att telefoner registrerar sig.

Skulle din växel bli utsatt för angrepp och utnyttjad för att ringa samtal är det du som har betalningsansvaret för samtliga samtal som ringts. Behöver du växelfunktioner kan du kontaka vår försäljning på sales@swoscom.se så kan vi leverera en lösning som är skyddad mot sådana angrepp.

Add Feedback