Utgående samtal spärrade

Utgående samtal spärras om du är har två eller fler telefonifakturor som förfallit med 7 dagar eller mer eller om ditt samtalssaldo överstiger din kredit. I samtalssaldot räknas kostnaden med för samtal som ännu inte fakturerats samt samtal som har fakturerats men där fakturan förfallit till betalning utan att betalning inkommit. Alla kan göra misstag och glömma en faktura. Skulle det inträffa kan du alltid gå till vår portal http://www.swoscom.se/pay och betala fakturan med kort för att snabbt öppna telefonen. Skulle det vara så att du behöver höja krediten så kontaktar du sales@swoscom.se så gör vi en ny kreditbedömning.


En annan orsak till spärr kan vara att samtal på ditt konto uppvisar beteende som är typiska för när ett konto blivit stulet eller när någon kommit över ditt abonnemnag på ett annat sätt. Denna spärr finns till för att skydda dig som kund mot bedrägerier. Skulle ditt abonnemang bli spärrat på detta vis meddelas automatiskt vår personal som kan undersöka saken vidare.

Nödsamtal och samtal till samhällsfunktioner påverkas inte av spärren.

Add Feedback