Kan jag göra massutskick med mitt e-postkonto?

Vi rekommenderar inte att man använder sitt e-postkonto för massutskick av flera orsaker.

Massutskick skiljer sig radikalt från vanlig e-post.
Ett vanligt e-postmeddelande skickas oftast från en fysisk person till en eller ett fåtal mottagare i samma meddelande, är varierande i storlek och avsändaren förväntar sig snabb leverans till mottagaren. Ofta önskas en snar återkoppling från mottagarna till samma adress som e-postmeddelandet skickades ifrån.

Massutskick skickas oftast från ett nyhetsbrevsprogram, crm-system eller liknande till väldigt många mottagare samtidigt, ofta tusentals, men med bara bara en mottagare i varje e-postmeddelande vilket snabbt genererar stora mängder e-postmeddelande att skicka ut vilket tar lång tid. Det är oftast inga krav på omedelbar leverans och man förväntar sig inte att alla mottagare skall besvara meddelandet per e-post. Massutskick riskerar alltid att uppfattas som skräppost med svartlistningar som följd.

Vi försöker också skydda våra kunder mot att deras e-postkonton kapas eller missbrukas och därför har vi ett antal spärrar som träder in vid olika situationen (se artikel "mitt konto är spärrat"). Dessa sätter ofta käppar i hjulet vid massutskick.

För att skydda den vanliga e-postkommunikationen från avbrott och leveransfördröjningar bör man därför särskilja ustkick från den vanliga e-posten. Helst genom att använda en annan e-postdomän och verktyg som är avsedda att hantera massutskick och där det går att följa upp utskicken och hantera så kallade studsar (e-post som inte kunnat levereras).

Om man ändå vill använda sitt konto för massutskick gäller följande regler.

1. Inget enskilt e-postmeddelande får hos oss ha mer än 5000 mottagare. Tänk på att de regler som styr e-posten (RFC) säger att man skall acceptera minst 100 mottagare per meddelande.  Det innebär dock inte att alla e-postservar behöver acceptera fler än 100.

2. Skicka inte fler än 500 e-postmeddelanden per halvtimme. När ett konto hos oss skickar fler än 500 meddelande på en halvtimme antas kontot vara kapat och spärras automatiskt för att inte det skall kunna användas för att skicka skräppost.
Add Feedback