Vilka funktioner finns i abonnemanget?

Följande funktioner finns:

Telefonsvarare
Ring 999 från din egen telefon för att nå din telefonsvarare. Följ instruktionerna för att göra inställningar och spela in ett eget meddelande. Du kan slå av och på telefonsvararen via kundportalen där kan du även välja att eventuella meddelanden skickas till dig som e-postmeddelande. Du kan även slå av och på telefonsvararen med din telefon.

Inkoppling: *41
Urkoppling: *42

Samtal väntar

Samtal väntar är inkopplat som standard på alla IPfon abonnemang som använder vår telefonadapter. Samtal väntar är en funktion som helt styrs av telefondosan,har du inte en Linksys telefondosa är det möjligt att nedan kommandon inte fungerar.

Inkoppling: *56
Urkoppling: *57
Växla samtal: R

Vidarekoppling    

Alla inkoppling: *21* + telenummer
Alla Urkoppling: *31

Ej Svar inkoppling: *22* + telenummer
Ej Svar Urkoppling: *32

Upptaget inkoppling: *23* + telenummer
Upptaget Urkoppling: *33

En röst bekräftar in och urkopplingen.

3 part & Överflyttning
Under pågående samtal tryck R och slå numret till 3:e part Vid svar tryck R för att koppla i hop samtalen. För att överföra samtalet till den 3:e parten, lägg på luren. Trepartssamtal är en funktion som helt styrs av telefondosan,har du inte en Linksys telefondosa är det möjligt att kommandona inte fungerar.

Add Feedback