Ny Windows Webserver

Efter att vår gamla windows webserver blev drabbad av en bugg i IIS6 som inte kommer rättas av Microsoft har vi jobbat med att sätta upp en ny fräsch windows 2012 R2 med IIS 8.5 för alla kunder med windowswebbar. Som det ser ut nu verkar alla webbsiterna fungera bra på den nya servern. Vi är nu redo att byta server och gör en sista synk av data mellan dem i eftermiddag klockan 14:00 och sedan byter vi plats dem bakom brandväggen. Observera att detta alltså bara gäller siter som ligger på websrv1.serverhallen.com (193.12.247.60).
 
Skillnader på den nya servern jmf med den gamla är att Frontpage Server extensions, .htaccess och ISAPI Rewrite inte längre stöds. URL omskrivningar finns numera inbyggt i IIS 8.5. Använder ni dessa funktioner kan det alltså vara så att ni måste se över era webbplatser för att de skall fungera fullt ut. Vi har kört mängder av tester för att försäkra oss om att alla siter startar och svarar som de skall men vi kan inte test att alla delar i varje site fungerar.